Ons verhaal

Een jubileum en een afscheid

Falkland Toneel bestaat uit een groep razend enthousiaste toneelspelers van verschillende leeftijden, bijgestaan door een aantal medewerkers voor bijvoorbeeld de kostuums, decors en de regie.

In 2024 viert onze club, die ooit begon als ‘Arbeiders toneelvereniging Falkland’, haar 100-jarig bestaan. In die eeuw is er veel veranderd. Van een kleine groep idealistische dilettanten (zo heette dat vroeger), die uitsluitend stukken van de socialistische toneelschrijver Herman Heijermans op het programma nam, is de vereniging geëvolueerd tot een eigentijdse organisatie met een breed spectrum aan stukken voor zowel de jeugd als het volwassen publiek. Stukken van eigentijdse schrijvers, klassiekers en repertoire geschreven door eigen leden wisselden elkaar moeiteloos af.

Omdat we in ons jubileumjaar geen gebruik kunnen maken van ons geliefde Theater de Beun, hebben we de plannen voor grootse voorstellingen in De Beun moeten bijstellen. Als ons publiek niet naar ons toe kan komen, komen wij naar de Heilooërs toe. Zo spelen we korte stukken op heel veel verschillende plaatsen in Heiloo. Je kunt daarbij denken aan verzorgingshuizen, restaurants (Theaterdiners of een high tea), bij mensen thuis, in het Historisch Museum, de bibliotheek etc.

Op deze manier kunnen we naast het vieren van deze mijlpaal ook waardig afscheid nemen van ons publiek. Want hoe moeilijk we dat zelf ook vinden, we zien geen mogelijkheden meer om de vereniging langer te laten voortbestaan. Na honderd jaar valt op 31 december 2024 definitief het doek voor Falkland Toneel…

Over de naam ‘Falkland’
Herman Heijermans, zoon van een journalist, was aanvankelijk werkzaam in de handel. Hij vestigde zich in 1892 als dagbladschrijver en letterkundige in Amsterdam. Hij verwierf door zijn dramatisch en verhalend werk spoedig grote bekendheid. Heijermans schreef onder een groot aantal pseudoniemen, waarvan Samuel Falkland de bekendste is. Ziehier het antwoord op de vraag: “Hoe zijn jullie aan de naam Falkland gekomen?”

Reacties zijn gesloten.